Điều khoản sử dụng của Doctor247

Điều khoản sử dụng của Doctor247

1. Giới thiệu

 • Điều khoản sử dụng này là hợp đồng pháp lý giữa người dùng và Doctor247 đối với việc sử dụng trang web. Điều khoản sử dụng này có hiệu lực từ ngày công bố và áp dụng cho tất cả người dùng của Doctor247. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web, người dùng đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây. 
 • Người dùng vui lòng đọc kỹ những điều khoản và điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng trang web.

2. Mục đích sử dụng

 • Doctor247 cung cấp thông tin y tế và sức khỏe, tư vấn y tế trực tuyến và các dịch vụ liên quan khác. 
 • Người dùng cam kết sử dụng trang web chỉ cho mục đích cá nhân và phi thương mại, tuân thủ các quy định pháp luật và quy tắc đạo đức y tế trong việc sử dụng.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

 • Doctor247 và các bên thứ ba có quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung và tài liệu có trong trang web, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, biểu đồ, video, logo và các tài liệu khác. 
 • Người dùng cam kết không sao chép, sửa đổi, phân phối, trình bày công khai, tạo ra các công trình phái sinh hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Doctor247 hoặc các bên thứ ba có liên quan. 

4. Nội dung và Tư vấn y tế

 • Nội dung thông tin trên trang web Doctor247 chỉ mang tính chất tham khảo, không được coi là tư vấn y tế chính thức.  
 • Mọi quyết định về sức khỏe và y tế dựa trên thông tin trang web là trách nhiệm của người dùng. Do đó, người dùng cần tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia y tế hoặc người có chuyên môn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về sức khỏe. 

5. Đăng ký tài khoản

 • Để sử dụng một số tính năng của trang web, người dùng cần đăng ký một tài khoản. Người dùng cam kết cung cấp thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ và cập nhật khi đăng ký tài khoản. 
 • Người dùng chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình và không chia sẻ thông tin này với bất kỳ ai khác.  

6. Bảo mật thông tin

 • Doctor247 cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng theo Chính sách bảo mật được quy định. Tuy nhiên, Doctor247 không thể đảm bảo hoàn toàn an toàn cho thông tin truyền tải qua Internet và không chịu trách nhiệm đối với mất mát hoặc truy cập trái phép vào thông tin cá nhân. 
 •  Xử lý dữ liệu cá nhân: Là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

7. Bồi thường và miễn trừ trách nhiệm

 • Người dùng đồng ý bồi thường và miễn trừ Doctor247 khỏi bất kỳ khiếu nại, tranh chấp, tổn thất, trách nhiệm và chi phí phát sinh từ việc sử dụng trang web hoặc vi phạm Điều khoản sử dụng này. 
 • Doctor247 không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc phát sinh, bao gồm mất lợi nhuận, mất dữ liệu hoặc mất dịch vụ khác liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web. 

8. Quyền áp dụng

 • Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh và áp dụng theo pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 
 • Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản sử dụng này sẽ được giải quyết thông qua các phương thức hòa giải và khiếu nại có hiệu lực theo quy định của pháp luật. 

9. Liên hệ

 • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào liên quan đến Điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web. 

Cập nhật ngày 1/11/2023